IMG_20181120_121417
IMG_20181120_121516
IMG_20181120_121510
IMG_20181120_120813
IMG_20181120_120200
IMG_20181120_120251
IMG_20181120_115915
IMG_20181120_120639
IMG_20181120_120524
IMG_20181120_115951
IMG_20181120_120853
IMG_20181120_121234
IMG_20181120_115353
IMG_20181120_115608
IMG_20181120_115747
IMG_20181120_114955
IMG_20181120_121017
IMG_20181120_121758
IMG_20181120_122155
Previous Next
loading...

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι από τη Δευτέρα 24 Ιουνίου μέχρι και την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019 και ώρες 09.00-13.00, μπορούν να  προσέρχονται όσοι επιθυμούν να καταθέσουν Μηχανογραφικό Δελτίο για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για να πάρουν κωδικό πρόσβασης. Για το διάστημα μετά τις 28 Ιουνίου θα βγει νέα ανακοίνωση. 

Θα πρέπει να έρθετε αυτοπροσώπως και να έχετε οπωσδήποτε μαζί σας την Αστυνομική σας ταυτότητα και το Δελτίο Εξεταζομένου.  Στην περίπτωση εξουσιοδότησης να προσκομιστεί η πρωτότυπη.

Back to top