IMG_20181120_121417
IMG_20181120_121516
IMG_20181120_121510
IMG_20181120_120813
IMG_20181120_120200
IMG_20181120_120251
IMG_20181120_115915
IMG_20181120_120639
IMG_20181120_120524
IMG_20181120_115951
IMG_20181120_120853
IMG_20181120_121234
IMG_20181120_115353
IMG_20181120_115608
IMG_20181120_115747
IMG_20181120_114955
IMG_20181120_121017
IMG_20181120_121758
IMG_20181120_122155
Previous Next
loading...

 Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τον εσωτερικό κανονισμό του σχολείου μας. Η ύπαρξη του σχολικού κανονισμού έχει σαν στόχο την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου και την εξασφάλιση της ομαλής συνεργασίας των μελών της σχολικής κοινότητας. Η εγγραφή των μαθητών στο σχολείο μας συνεπάγεται και την αποδοχή του εσωτερικού κανονισμού

 

6ο ΓΕΛ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2018-2019

 1. Οι μαθητές προκειμένου να ενταχθούν ομαλά στην καθημερινή σχολική ζωή, προσέρχονται στο σχολείο τουλάχιστον 5 λεπτά πριν την έναρξη λειτουργίας του και παραμένουν στο προαύλιο μέχρι να κτυπήσει το κουδούνι. Δεν επιτρέπεται να μπαίνουν στις αίθουσες παρά μόνο αν, λόγω κακών καιρικών συνθηκών, αποφασισθεί να μην πραγματοποιηθεί η πρωϊνή συγκέντρωση.

 2. Η πρωϊνή συγκέντρωση αποτελεί μοναδική ευκαιρία συνάντησης όλης της σχολικής κοινότητας και ενημέρωσης για τρέχοντα θέματα. Οι μαθητές προσέρχονται στις καθορισμένες θέσεις τους, χωρίς καθυστέρηση και υπακούουν στις υποδείξεις των εφημερευόντων καθηγητών. Κατά τη διάρκεια της προσευχής οι μαθητές οφείλουν να τηρούν κόσμια στάση και να επιδεικνύουν τον προσήκοντα σεβασμό.

 3. Σε περίπτωση μη έγκαιρης προσέλευσης μαθητών στο Σχολείο και προκειμένου να καλλιεργηθεί η αίσθηση ευθύνης, οι μαθητές γίνονται δεκτοί μόνο μετά από σχετική άδεια του Διευθυντή του Σχολείου ή του νόμιμου αναπληρωτή του. Σε περίπτωση συχνής και αδικαιολόγητης καθυστέρησης ενημερώνεται ο κηδεμόνας του μαθητή.

 4. Σε περίπτωση μη έγκαιρης προσέλευσης ή απουσίας του διδάσκοντος, οι μαθητές παραμένουν με ησυχία στην αίθουσα διδασκαλίας, μέχρι να λάβουν μέσω του απουσιολόγου που ενημερώνει το Διευθυντή αμέσως για την απουσία του Καθηγητή, τις σχετικές εντολές.
 5. Οι θέσεις των μαθητών στην αίθουσα διδασκαλίας ορίζονται στην αρχή του διδακτικού έτους από τους διδάσκοντες. Αλλαγή θέσης είναι δυνατό να γίνει μόνο από τον υπεύθυνο διδάσκοντα γαι παιδαγωγικούς λόγους.
 6. Μαθητής που προσέρχεται μετά την είσοδο του καθηγητή στην αίθουσα, σε οποιαδήποτε διδακτική ώρα, δε γίνεται δεκτός στο μάθημα και παίρνει απουσία. Εισέρχεται στην αίθουσα μόνο μετά από έγγραφο σημείωμα του Διευθυντή του Σχολείου ή του νόμιμου αναπληρωτή του. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο επαναλαμβάνεται συχνά, ειδοποιείται ο κηδεμόνας του μαθητή.

 7. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του σχολείου και μέχρι το πέρας όλων των μαθημάτων, οι μαθητές δεν επιτρέπεται να βγαίνουν από τον χώρο του σχολείου για κανένα λόγο. Άδεια εξόδου από το Σχολείο σε μαθητή χορηγείται μόνο από το Διευθυντή του σχολείου ή το νόμιμο αναπληρωτή του, σε περίπτωση ασθένειας ή άλλου σοβαρού λόγου και ειδοποιείται ο κηδεμόνας.

 8. Οι μαθητές δεν έχουν σε καμία περίπτωση δικαίωμα να μην προσέλθουν σε οποιοδήποτε μάθημα του ημερήσιου προγράμματος. Αν για σοβαρούς λόγους υγείας ή άλλη αιτία αδυνατούν να προσέλθουν σε κάποιο μάθημα, απαιτείται η άδεια τόσο του διδάσκοντος όσο και του Διευθυντή του σχολείου ή του νόμιμου αναπληρωτή του.

 9. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος δεν επιτρέπεται η έξοδος των μαθητών από την αίθουσα παρά μόνο σε περίπτωση απόλυτης ανάγκης και μετά από άδεια του διδάσκοντα καθηγητή.

 10. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να φέρνουν μαζί τους μπάλες. Μπάλες χορηγούνται μόνο από το Σχολείο με ευθύνη του καθηγητή Φυσικής Αγωγής.

 11. Οι μαθητές οι οποίοι αναλαμβάνουν ειδικά καθήκοντα (απουσιολόγου, επιμελητή, μέλους πενταμελούς ή δεκαπενταμελούς συμβουλίου) οφείλουν να τα εκτελούν με ευσυνειδησία και προθυμία και είναι υπεύθυνοι για κάθε τι που οφείλεται στην πλημμελή εκτέλεσή τους.
 12. Κατά την διάρκεια των διαλειμμάτων δεν επιτρέπεται η παραμονή των μαθητών στις αίθουσες για λόγους υγιεινής και ασφαλείας.

 13. Οι μαθητές θα πρέπει να αποφεύγουν τις ακρότητες ως προς την εμφάνιση - αμφίεση.

 14. Για λόγους υγείας δεν επιτρέπεται η άσκοπη παραμονή των μαθητών στις τουαλέτες.
 15. Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα από τους μαθητές στους χώρους του Σχολείου.

 16. Οι μαθητές οφείλουν να σέβονται την περιουσία του σχολείου και να διατηρούν το περιβάλλον καθαρό. Κάθε φθορά της σχολικής περιουσίας αποδυναμώνει τις εκπαιδευτικές δυνατότητες του σχολείου, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα και τιμωρείται. Η αποκατάσταση της βαρύνει τον υπαίτιο. Σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας για τον εντοπισμό του υπαιτίου, η ζημιά βαρύνει το ταμείο της Μαθητικής Κοινότητας.

 17. Οι μαθητές έχουν την ευθύνη για αντικείμενα μεγάλης αξίας που φέρουν μαζί τους, διότι το Σχολείο αδυνατεί να αναλάβει την ευθύνη της φύλαξης τους.
 18. Δεν επιτρέπεται η χρήση των κινητών τηλεφώνων στο χώρο του Σχολείου. Αποτελεί παράπτωμα και σύμφωνα με πρόσφατη σχετική διαταγή του Υπουργείου Παιδείας τιμωρείται. Ιδιαίτερα κατά την περίοδο των εξετάσεων δημιουργεί προϋποθέσεις και υποψίες για καταδολίευση τους. Επομένως, η μεταφορά και η χρήση των κινητών τηλεφώνων στο χώρο του σχολείου πρέπει να αποφεύγεται. Η ανάγκη για επικοινωνία με τους γονείς καλύπτεται επαρκώς με τα τηλέφωνα του Σχολείου.
 19. Οι μαθητές καλούνται ως μέλη μιας ομάδας να συμπεριφέρονται με κοσμιότητα και ευγένεια στους συμμαθητές τους, ιδιαίτερα τους μικρότερους και να επιδεικνύουν τον οφειλόμενο σεβασμό προς τους καθηγητές και το προσωπικό του Σχολείου. Οι σχέσεις πρέπει να διακρίνονται για τη σοβαρότητα και την αξιοπρέπεια. Επίσης επιβάλλεται να αποφεύγονται οι χειροδικίες, τα απρεπή αστεία και γενικότερα η ανάρμοστη συμπεριφορά.

 20. Στα πλαίσια της καλής λειτουργίας του σχολείου η συνεργασία μαθητών-καθηγητών θεωρείται απαραίτητη. Για αυτό κάθε μαθητής ή μαθήτρια μπορεί να απευθύνεται στον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος, σε οποιοδήποτε άλλο καθηγητή επιθυμεί ή στη Διεύθυνση του σχολείου και να συζητά όχι μόνο οποιαδήποτε θέμα-πρόβλημα σχετίζεται με την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία του σχολείου αλλά ακόμα και κάποιο προσωπικό του πρόβλημα. Να είναι βέβαιος ότι θα βρει κατανόηση και παιδαγωγική αντιμετώπιση του προβλήματος του.

 21. Οι μαθητές έχουν κοινωνική ευθύνη να συμμετέχουν στις προβλεπόμενες από το Νόμο εκδηλώσεις του Σχολείου (εορτές, παραστάσεις, παρουσιάσεις κλπ) και να συμπεριφέρονται στις ενημερωτικές ή άλλες συγκεντρώσεις με τρόπο που αρμόζει στη μαθητική ιδιότητα.

 22. Οι μαθητές που συμμετέχουν σε περίπατο, μορφωτική επίσκεψη ή εκδρομή του Σχολείου φέρουν πρόσθετη ευθύνη για τη συμπεριφορά τους και κάθε παράπτωμά τους ελέγχεται αυστηρότερα.

 23. Η παρότρυνση από μαθητές εξωσχολικών να εισέλθουν χωρίς άδεια στον χώρο του σχολείου για οποιαδήποτε λόγο δεν επιτρέπεται και τιμωρείται. Η είσοδος στο χώρο του Σχολείου οποιουδήποτε προσώπου -ακόμη και μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου- χωρίς την άδεια της Διεύθυνσης του σχολείου απαγορεύεται. Αν μαθητής διαπιστώσει προσπάθεια εισόδου εξωσχολικού από οποιοδήποτε σημείο της περίφραξης ή γενικότερα διαπιστώσει παράνομη είσοδο εξωσχολικού στο χώρο του Σχολείου, οφείλει να ειδοποιήσει τον εφημερεύοντα καθηγητή ή τη Διεύθυνση.

 24.  Κάθε παρέκκλιση από τους κανόνες της σχολικής ζωής είναι αιτία παιδαγωγικού ελέγχου και αντιμετωπίζεται με σχολικές κυρώσεις.                                                                                    

 Από τη Διεύθυνση και το Σύλλογο διδασκόντων του Σχολείου

 

Back to top